Din varukorg är tom

Du har inga produkter i din varukorg.

Din varukorg är tom
 

Säkerhetsföreskrifter 

Varning!  

Det är mycket viktigt att läsa och följa dessa riktlinjer innan du använder en brännare eller en Bio-eldstad med bioetanol. I likhet med andra källor för lågor medför en bio-eldstad risker. Att inte följa de grundläggande säkerhetsreglerna kan orsaka svåra brännskador och även eldsvåda. 

1 - Bränsle 


För din bekvämlighet och säkerhet är det viktigt att endast använda bioetanol  

 som bränsle eftersom denna genomgått en specifik destillering och varken avger lukt eller rök (endast vattenånga och CO2). Använd inte olja, bensin, diesel, lacknafta, terpentin, etc. Utsläpp av dessa produkter kan vara giftiga. 


2 - Belysning 


Bio-eldstad med cylindriska brännare 

- Bioetanol måste hällas med försiktighet i brännarna

- Brännarna kan fyllas helt.

 Bio-eldstad med slot-brännare

- Bioetanol måste hällas i med försiktighet när slot-brännaren öppnas.  

- Brännarna kan fyllas helt.   

- Se till att inte spilla bioetanol utanför slot-brännaren 

Tändningen måste ske med en specialtändare (lång storlek) eller en lång tändsticka. Vid användning av en vanlig tändare riskerar man att bränna sig.  

Vänta tills brännaren kallnat (5 minuter) innan du tillsätter bioetanol och tänder lågan igen.  

Om det fortfarande finns bioetanol i tanken efter förbränning, vänta fem minuter innan återtändning. 


3 - Användning 


- Inget bränsle får tillsättas i brännarna om det fortfarande brinner!  

- Uppmärksamma barn vid drift då ytterväggarna till eldstaden blir varma! 

4 - Släckning 

Bio-eldstad med cylindriska brännare

- Stäng av lågan och använd spjället för att stänga den öppna brännaren.  

- Blås aldrig på elden för att släcka den, då detta endast gör att den 

flammar upp mer!   

Bio-eldstad med slot-brännare

- Bio-eldstäderna har en stängningsventil. För att stänga av lågan, stäng luckan med metallspaken. Stäng aldrig luckan direkt med handen då det finns risk för brännskador! 


5 - Allmänt 


- Tillhandahåll släckningsmedel i närheten av Bio-eldstäder (brandsläckare).  

- Respektera kommunala och andra myndigheters regelverk gällande bränder. Det är 

förbjudet att elda nära barrträd, och i skogsmiljö i allmänhet under sommaren.  

- Vid brännskada, ring närmaste sjukhus. Lägg inte kroppsfett på brännskadan. Om brännskadan är ytlig och inte alltför omfattande, kan du fortsätta med att kyla den med friskt vatten under flera minuter.  

Kontakta läkare vid minsta osäkerhet gällande hur allvarlig brännskadan är.  

- Använd inte bio-eldstad i rum mindre än 15 m2 som saknar utvändiga öppningar eller ventilation. Använd Bio-eldstad endast på platser som är tillräckligt ventilerade. Personer med andningsproblem bör rådfråga läkare innan användning.  

- Använd inte Bio-eldstäder nära brännbara föremål såsom gardiner, tyger, brandfarliga möbler, etc.  

- Förvara inte bioetanol nära Bio-eldstaden.  

- Häll aldrig ut bränslet i vattnet eller i naturen.  


Att inte respektera dessa regler kan leda till allvarliga brännskador samt risk för eldsvåda.

En del av Bygghemma group

Post your comment

WeGot AB